1.11.2023 Veronkorotukset tarpeettomia

Ilmajoella on korotettu kunnallisveroa edellisellä valtuustokaudella (2017-2021) kahdesti, samoin kiinteistöveroa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää suunniteltuja veronkorotuksia mitoitukseltaan liiallisina ja tulee esittämään, että ensisijaisesti haetaan säästöjä. Ilmajoella on perussuomalaisten esityksestä vaadittu tehtäväksi kiinteistöveroselvitys jo vuonna 2018. Käsityksemme ja muissa kunnissa suoritettujen selvitysten perusteella on syytä olettaa, että kiinteistörekisterin tiedot eivät ole ajantasaiset. Kunnalla jää todennäköisesti saamatta huomattava määrä verotuloja rekisterin puutteiden johdosta.

Veronkorotuksilla ei saada, kuin hetkellisesti lykättyä välttämättömiä toimia eteenpäin, ne eivät poista rakenteellisia ongelmia. Perusuomalaiset esittävät muutosneuvottelujen käynnistämistä kunnassa. Henkilöstömenot ovat kunnan suurin menoerä, eikä pysyviä säästöjä saada aikaan ilman, että koko organisaation tehokkuutta parannetaan. Onko kunnan edes järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse, vai voiko yksityinen sektori tarjota laatua edullisemmin?

Ilmajoen kunnan yhteisöveron tuotto on varsin matala, johtuen yritystoiminnan rakenteesta ja tässä meillä olisi kasvun mahdollisuus.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menot meillä kasvavat ja näiden kustannusnousun syitä on selvitettävä ja mietittävä voisiko esim. pienluokka opetusta tuoda takaisin. Näyttää siltä, että inkluusio tuo mukanaan ongelmia ja lisää tarvetta palkata henkilökuntaa. Tärkeää on, että oppilaat saavat tarvitsemansa tuen ja henkilökunta ei koe riittämättömyyttä työssään, mutta verrokkikuntia katsoessa meiltä löytyy varmasti tehostettavaa.

Olemme myös esittäneet jo aiemmin, ja tarvittaessa uudistamme esityksen, että Ilmajoki maksaisi palkkatukea yrittäjälle, tai yhdistykselle, joka työllistää työmarkkinatuella olevan pitkäaikaistyöttömän. Palkkatuki on kaikkien kannalta parempi, kuin että kunta maksaa vuosittain noin 400000 euroa Kelalle sen johdosta, että pitkään työttömänä olleita ei ole saatu työllistettyä. Vuosien kuluessa kunta on maksanut näitä sakkomaksuja jo miljoonia.

Lautakuntien budjettien vahtiminen ja virkamiesten vastuut ja tarpeellisuudet olisi myös syytä punnita tarkoin.

Perussuomalaisten huomion keskiössä ei ole yksittäinen ammattikunta, tai muu suppea eturyhmä, vaan ilmajokisten etu kokonaisuudessaan. Olemme vanhanaikaisen ja epäoikeudenmukaisen eturyhmäpolitiikan yläpuolella.

 

Ilmajoen perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa